Preguntes freqüents2021-03-09T19:44:00+00:00

Slide Tens algun dubte? FAQS
Could I get more than 50MB of internet?2021-03-05T20:24:30+00:00

Yes! Have a look at the different options. Or contact us for more info.

Does technical support open on weekends and holidays?2021-03-05T20:18:53+00:00

Yes, your call will always be answered.

Do you audit companies?2021-03-05T19:56:33+00:00

Yes we do, in order to offer you the best solution in usability and price.

Do I have to terminate my current contract in order to sign up to Inforcelra?2021-03-05T19:49:36+00:00

If you¡re buying Internet then yes, you have to unsubscribe from your old company. We advise you to unsubscribe once you have your Internet working with Inforcelra. This way you will never be left without Internet. In the case of mobile portability, it is not necessary, as the change of company is made automatically.

Can I keep the Fiber Optic installation I already have if I want to pay for Goufone?2021-03-05T17:31:06+00:00

We do not recommend reusing the existing wiring, however, depending on the company you’ve hired before, you can take advantage of the installation. When the technician comes to you, he will make an assessment on what’s the best option for you.

How can I check if I’m getting the contracted megabytes?2021-03-05T17:25:32+00:00

You can take a speed test at speedtest.net. For maximum speed, run the test by connecting the computer via the network cable and with no other devices that may be slowing the connection down. Keep in mind that device and cable type may also affect speed.

You tested your connection and does not reach the contracted speed2021-03-05T17:17:54+00:00

At Inforcelra, we guarantee you that the speed you get to the router is the one you’ve contracted (the technician always checks this at the end of the installation). For maximum speed in a test, always connect to the router through cable. Keep in mind that some devices and some types of cable may limit this speed. You should also prevent other devices from using the network at the time of the test.

The router’s signal doesn’t reach to some parts of my home well, what should I do?2021-03-05T17:10:48+00:00

If you live in a large house, the signal may not reach every corner of your home. Any wall or obstacle greatly reduces the intensity, as well as interference generated by other devices, yours or your neighbors. In case you have an area of your house with no Wi-Fi coverage, the solution is to put some wifi repeaters, in Inforcelrà we have solutions both wired and wireless.

How long does it take to come to install Internet at home?2021-03-05T17:04:27+00:00

In the case of hiring Fiber Optics, the average is 2 weeks, depending on the team’s schedule. The technician in charge will call you to schedule the day and time that suits you best.

Is there a penalty for leaving Goufone’s services?2021-03-05T13:19:38+00:00

No, our rates have no penalty on leaving. At Goufone we want you to stay with us because you are happy, not out of obligation.

Is the rate kept over time?2021-03-05T12:17:19+00:00

Yes, we keep the rates you’ve contracted forever. If the rates change, you have the option to adapt them or keep yours.

Why should I come to Inforcelra?2021-03-05T12:13:37+00:00

Goufone is a local company with the objective of providing quality service, personalized and close attention. You pay only what you use and you never have a stay or welcome offers that disappear after a few months. You can come and go as you please. Our fiber optic network is our own and we do not depend on third parties. And if you ever have a problem, call us and talk to real people.

Per què hauria de venir a Inforcelra?2021-03-05T12:12:37+00:00

Goufone és una empresa d’aquí amb l’objectiu de donar un servei de qualitat i una atenció
personalitzada i propera. Contractes només el que vols i no tens mai permanència ni ofertes de
benvinguda que desapareixen a l’cap d’uns mesos. Vens perquè vols i et vas si vols. La nostra
xarxa de fibra òptica és pròpia i no depenem de tercers. I si algun dia tens un problema, ens
crides i parles amb persones.

Es manté la tarifa al llarg de el temps?2021-03-05T12:12:43+00:00

Sí, mantenim les tarifes que has contractat per sempre. Si canvien les tarifes, tens l’opció de
adaptar-te a les noves o conservar la teva.

Els serveis de Goufone tenen permanència?2021-03-05T12:12:53+00:00

No, les nostres tarifes no tenen permanència. En Goufone volem que et quedis amb nosaltres
perquè estàs content/a, no per obligació.

Quants dies triguen a venir a fer-me la instal·lació d’Internet a casa?2021-03-05T12:13:13+00:00

En el cas de contractar Fibra Òptica, la mitjana és de 2 setmanes, en funció de l’agenda dels
instal·ladors. El responsable dels instal·ladors et cridarà per quedar amb el dia i l’hora que et
vagi més bé.

El senyal del router no m’arriba bé a tota la meva casa, què em recomaneu?2021-03-05T12:13:13+00:00

Si vius a una casa gran és possible que el senyal no arribi a tots els racons de casa teva.
Qualsevol paret o obstacle redueix molt la intensitat, així com també les interferències
generades per altres dispositius teus o dels veïns. En el cas que tinguis una àrea de casa teva
sense cobertura Wi-Fi, la solució és posar uns repetidors wifi, a Inforcelrà tenim solucions amb
cablejat i sense.

Has fet un test i no t’arriba la velocitat contractada2021-03-05T12:13:13+00:00

Des d’Inforcelra et garantim que la velocitat que t’arriba fins al router és la que has contractat
(el tècnic sempre ho comprova a l’acabar la instal·lació). Per obtenir la màxima velocitat en un
test, connecta’t sempre per cable al router. Tingues en compte que alguns dispositius i alguns
tipus de cable et poden limitar aquesta velocitat. Evita també que altres dispositius usin la
xarxa en el moment de el test.

Com puc saber si m’arriben els megues contractats?2021-03-05T17:21:43+00:00

Pots fer un test de velocitat en speedtest.net. Per obtenir la màxima velocitat, executa el test
connectant l’ordinador a través del cable de xarxa i sense altres dispositius que puguin estar
utilitzant la connexió. Tingues en compte que el tipus de dispositiu i el tipus de cable també
poden afectar la velocitat.

Puc mantenir la instal·lació de Fibra Òptica que ja tinc si vull contractar Goufone?2021-03-05T12:13:13+00:00

No recomanem aprofitar el cablejat existent, tot i així, en funció de la companyia que tinguis
contractada abans, es pot aprofitar la instal·lació. Quan ve l’instal·lador a casa fa una valoració
de quina és la millor opció.

M’he de donar de baixa de la meva antiga companyia per contractar Inforcelra?2021-03-05T12:13:13+00:00

En el cas de contractar Internet, sí, t’has de donar de baixa de la teva antiga companyia.
Aconsellem fer la baixa un cop ja tens el teu Internet funcionant amb Inforcelra. Així no et
quedaràs cap dia sense Internet. En cas de portabilitat de fix i/o mòbil no cal, ja que es fa el
canvi de companyia automàticament en el procés de tramitació.

Feu auditories a les empreses?2021-03-05T12:13:13+00:00

Si, per tal d’oferir-vos la millor solució en usabilitat i preu.

Inclou caps de setmana i festius al servei tècnic de guàrdia?2021-03-05T20:30:13+00:00

Si, estem sempre amb tu.

Feu packs segons quantitat de productes?2021-03-05T12:13:13+00:00

Si, quan més productes agafis més descomptes tens.

Podeu donar més de 50MB d’internet?2021-03-05T12:13:13+00:00

Si! Consulta’ns les diferents opcions.

Go to Top